Investors and financial reports

Meet our investors and download financial and general assembly reports as well as publications.

The share capital of BADEL 1862 d.d. amounts 254.057.550,00 0 HRK and it is divided into 25.405.755 ordinary shares, without nominal value, each providing the voting right (one vote per share) at the General Assembly.

The shares of BADEL 1862 d.d. are included in the depository of the Central Depository & Clearing Company Inc.

You can find the top ten account holders of BADEL 1862 d.d. shares on the website of the Central Depository & Clearing Company Inc.

Download latest financial report.

Download report
  • Publications
  • Financial reports
  • General Assembly reports

2019

Odluka o sazivanju Glavne skupštine (13.01.2020.)

Obavijest o promjeni poslovne adrese društva

Obavijest za javnost o zaprimljenoj tužbi

Obavijest o zamjeni dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa

Obavijest za javnost vezano uz dokapitalizaciju društva Vinoplod

Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Odluka Zagrebačke burze o uvrštenju redovnih dionica BD62

Obavijest SKDD-a o konverziji BD62-R-B u BD62-R-A

Obavijest o načinu objave Prospekta uvrštenja dionica

Prospekt uvrštenja redovnih dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Obavijest o presudi Upravnog suda u Zagrebu

Odgovor na upit Zagrebačke burze

Godišnji upitnik kodeksa korporativnoga upravljanja za 2018 godinu

Obavijest o otpuštanju trezorskih dionica

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

2018

Obavijest za javnost o podmirenju obveza iz predstečajne nagodbe

Obavijest za javnost o sklapanju Ugovora o kreditu

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja 3Q 2018

Obavijest za javnost o zaprimljenoj tužbi

Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja - Q2 2018

Odluka o sazivanju Glavne skupštine

Politika zaštite osobnih podataka

Obavijest o zaprimljenoj tužbi

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja - Q1 2018

Obavijest o zaprimljenoj tužbi

Godišnji upitnik korporativnog upravljanja za 2017 godinu

Odluka o sazivanju izvanredne Glavne skupštine

Obavijest o povlačenju tužbe

Obavijest o promjenama u Upravi Društva

Zaprimljene obavijesti o promjeni u glasačkim pravima

Obavijest o povećanju temeljnog kapitala

Obavijest o utvrđivanju povećanja temeljnog kapitala

Sklopljen ugovor o unosu prava i uplati u novcu u kapital Društva

2017

Obavijest o zaprimljenoj tužbi

Obavijest o pravomoćnosti predstečajne nagodbe

22.09.2017. - Obavijest o sklapanju predstečajne nagodbe

20.09.2017. - Obavijest o povlačenju tužbi pored Upravnim sudom.

Badel 1862 d.d. - Rješenje o ročištu radi sklapanja predstečajne nagodbe

Badel 1862 d.d. - Obavijest o ročištu radi sklapanja predstečajne nagodbe

Badel 1862 d.d. - Rješenje o upisu promjena u sudskom registru

OBAVIJEST O ODRŽANOJ KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA BADEL 1862 D.D. (21.7.2017.)

OBAVIJEST O ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BADEL 1862 d.d. (21.7.2017.)

Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica

Nacrt predstečajne nagodbe

Rješenje o utvrđivanje tražbina

2016

Obavijest o postupku odabira strateškog investitora

Obavijest javnosti o raspuštanju povjerenstva

Richtlinien und nicht-bindende Elemente des Inhalts der Absichtserklärung

Badel 1862 - Aufforderung an strategische Investoren

Obavijest o prodaji brendova i potpisivanju Ugovora o distribuciji

Obavijest javnosti o stjecanju uvjeta za nastavak postupka predstečajne nagodbe

Obavijest o nastavku postupka predstečajne nagodbe

Uključivanje društva METEOR d.o.o. u provedbu mjera restrukturiranja

Uncluding the company METEOR d.o.o. in the implementation of measures of financial and operational restructuring

16.11.

Obavijest o produljenju roka za provođenje predstečajne nagodbe

Obavijest o ročištu za utvrđivanje tražbina u predstečajnoj nagodbi

Obavijest o održanom sastanku s vjerovnicima

Obavijest o odluci Upravnog vijeća CERP-a

Obavijest o održanom ročištu za utvrđivanje tražbina

2015

Informacija o matičnoj državi članici

Badel 1862 d.d. - Objava javnog poziva za prikupljanje ponuda za dokapitalizaciju

Badel 1862 d.d. - Obavijest o nagodbama s A. Perkovićem, Bobitom co i Dingačem, PZ

Dopuna - javni poziv

Dopuna - javni poziv (1)

Supplement to public invitation

Erganzung zur offentlichen ausschreibung

Odluka o poništenju Javnog poziva

Obavijest o donošenju odluke o poništenju javnog poziva

Decision On Cancelling The Public Invitation

Beschluss uber die Aufhebung der Offentlichen Ausschreibung

Obavijest o zaprimljenoj tužbi

Obavijest o stjecanju trezorskih dionica

Obavijest - prestanak poslovanja u kategoriji BAP

2014

BD62_god_upit_HR

Public Invitation For Capital Increase Badel 1862 dd

Öffentliche Ausschreibung für Capital Erhöhung Badel 1862 dd

Javni poziv za dokapitalizaciju Badel 1862 dd

Badel 1862 - Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2013

Badel 1862 d.d. - Obavijest o promjenama u Nadzornom odboru Društva

Badel 1862 d.d. - Dopuna obavijesti o rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu

Obavijest - okončanje postupka za prikupljanje ponuda

Obavijest pravomoćno rješenje VTS

Badel 1862 Public Invitation

Obavijest o stjecanju trezorskih dionica

Badel 1862 Poziv investitorima

2013

Badel 1862 Öffentliche Ausschreibung

Obavijest o prvostupanjskoj presudi

Distribucija za Sloveniju Podravka i Badel 1862

Obavijest o presudi - Nespeš

Odgovor na upit Zagrebačke burze

Promjena broja vlastitih dioica u trezoru

Badel 1862 d.d. - Sklopljen Ugovor o distribuciji za tržište Hrvatske s Underberg AG

Badel 1862 d.d. - Sklopljen Ugovor o distribuciji za tržište Hrvatske s Underberg AG (1)

Obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje predstečajne nagodbe

Obavijest o blokadi računa i podnošenju prijedloga za privremenu mjeru

Rješenje o privremenoj mjeri – žiro račun Društva aktivan

Obavijest o objavi prvostupanjske presude

Obavijest o objavi prvostupanjske presude (1)

Obavijest o prijavi stjecanja-otpuštanja dionica

Rješenje o otvaranju predstečajne nagodbe

Upitnik Kodeks korporativnog upravljanja za 2012. godinu

Obavijest o promjeni Uprave

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja

Opis pregovora s vjerovnicima

Obavijest o presudi

Badel 1862 d.d. - odluke Glavne skupštine

Obavijest o rješenju o prekidu postupka presstečajne nagodbe

OBJAVA ZA MEDIJE Badel 1862 Marie Brizard

Izvještaj revizora o povećanju temeljnog kapitala društva

2012

Obavijest o potpisanom joint venture ugovoru

Stjecanje trezorskih dionica

Obavijest o objavi prvostupanjske presude

Obavijest o objavi prvostupanjske presude

Obavijest o zaprimljenom pismu namjere

2011

Stjecanje trezorskih dionica

Održana tiskovna konferencija vezano uz Odluku Vlade RH o potpori društvu Badel 1862

Objava poslovnih rezultata - Tiskovna konferencija

Informacija za medije o Odluci Vlade RH o potpori društvu Badel 1862

Obavijest o primljenoj prvostupanjskoj presudi

Uveden novi sustav – ISO 14001 2004 – sustav upravljanja okolišem

Obavijest o promjenama unutar Nadzornog odbora

Potpisan Ugovor o unosu prava u temeljni kapital dioničkog društva

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu

Obavijest o zaprimljenoj tužbi

Obavijest o održanoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora

Obavijest o tijeku provedbe povećanja temeljnog kapitala

Obavijest o izvršenom postupku pripajanja

2010

Rješenje o odgodi plaćanja

Prodaja društva Kalničke vode Bio Natura

Obavijest o otpuštanju dionica

Obavijest o blokadi žiro računa

Badel 1862 dobio Trošarinski broj

Badel 1862 d d - odluke Glavne skupštine

BADEL 1862 - Deblokada računa

2016

Badel 1862 TFI-POD 1Q - nerevidirano/nekonsolidirano

Badel 1862 TFI-POD 1Q - nerevidirano/konsolidirano

TFI-POD 2Q - nerevidirano/konsolidirano

TFI-POD 2Q 2016 _nerevidirano_nekonsolidirano

TFI-POD 3Q - nekonsolidirano/nerevidirano

TFI-POD 3Q - konsolidirano/nerevidirano

29.04.2016 - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2015. godina.

29.04.2016 - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina.

29.02.2016 - Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, konsolidirano, 2015. godina.

29.02.2016 - Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2015. godina.

2015

TFI POD - 1Q - nerevidirano/nekonsolidirano

TFI POD - 1Q - nerevidirano/konsolidirano

TFI POD 4Q - nerevidirano/nekonsolidirano

TFI POD 4Q - nerevidirano/konsolidirano

Badel 1862 Godišnji izvještaj - revidirano/nekonsolidirano

Badel 1862 Godišnji izvještaj - revidirano/konsolidirano

2014

Badel 1862 d.d., Prvi kvartal 1Q - nerevidirano/nekonsolidirano

Badel 1862 d.d., Drugi kvartal 2Q - nerevidirano/nekonsolidirano

TFI-POD 2Q - konsolidirano/nerevidirano

TFI-POD 3Q - nekonsolidirano/nerevidirano

Badel 1862 d.d. - Rezultati poslovanja za period siječanj - listopad

TFI POD- konsolidirano/nerevidirano

TFI POD - nekonsolidirano/nerevidirano

Godišnji izvještaj - revidirano/nekonsolidirano,

Godišnji izvještaj - revidirano/konsolidirano

2013

1. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

TFI-POD 2Q - konsolidirano/nerevidirano

BD62-fin-2Q-NotREV-N-HR

TFI-POD 3Q - konsolidirano/nerevidirano

3. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

4. Kvartal - nerevidirano/konsolidirano

4. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano_fin

Badel 1862 grupa - GFI/revizorski izvještaj

Badel 1862 d.d., Godišnji izvještaj 1Y - revidirano/nekonsolidirano

2012

TFI-POD Badel 1862 d.d. ožujak -nerevidirano/nekonsolidirano

TFI POD Badel 1862 d.d. rujan - nerevidirano/nekonsolidirano

TFI POD Badel 1862 d.d. lipanj - nerevidirano/nekonsolidirano

Revidirano/konsolidirano I.dio

Revidirano/konsolidirano II.dio

4. Kvartal. - nerevidirano/nekonsolidirano

Revizorski izvještaj - konsolidirano/revidirano I.dio

Revizorski izvještaj - konsolidirano/revidirano II.dio

2011

1. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

2. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

TFI-POD 3Q - nerevidirano/nekonsolidirano

Badel 1862 d.d. Privremeni godišnji izvještaj - nerevidiran/nekonsolidiran

Badel 1862 - revidirano/nekonsolidirano

2010

Godišnje izvješće - revidirano/nekonsolidirano

GFI konsolidirani

Badel 1862 d.d. nekonsolidirani FI 10_ENGLESKI

1. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

2. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

3. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

4. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

2009

1. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

3. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

4. Kvartal - nerevidirano/nekonsolidirano

Polugodišnje izvješće - nerevidirano/nekonsolidirano

Godišnje izvješće - revidirano/nekonsolidirano