Pij malo, pij dobro
Naslovnica Investitori Dionice i vlasnička struktura  

Dionice i vlasnička struktura


DIONICE I VLASNIČKA STRUKTURA

Dionice

Temeljni kapital BADEL 1862 d.d. čini 3.137.616 redovnih dionica oznake BD62-R-A, svaka s nominalnom vrijednošću od 100 HRK.

Dionice BADEL 1862 d.d.  vode se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

ISIN dionice glasi: HRBD62RA0004

Zadnje stanje prvih deset računa s najvećom količinom dionica BADEL 1862 d.d.  možete pronaći na internet stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u pretraživač potrebno upisati oznaku BD62-R-A).

 

 

Vlasnička struktura

VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 28.02.2014. GODINE PREMA PODACIMA SKDD d.d.

Naziv sektora

Oznaka vrijednosnog papira

Količina vrijednosnih papira

% udjela u temeljnom kapitalu

DOMAĆA FIZIČKA OSOBA

BD62-R-A

598.329

19,070

FINANCIJSKA INSTITUCIJA

BD62-R-A

397.461

12,668

JAVNI SEKTOR

BD62-R-A

2.123.538

67,680

NEPROFITNA INSTITUCIJA

BD62-R-A

8

0,000

STRANA OSOBA

BD62-R-A

2.906

0,093

TRGOVAČKO DRUŠTVO

BD62-R-A

15.374

0,490

UKUPNO

 

3.137.616

100,000

BROJ DIONICA (BEZ VLASTITIH U TREZORU)

BD62-R-A

3.134.288

99,894

BROJ DIONICA U TREZORU DUŠTVA

BD62-R-A

3.328

0,106

UKUPNO

 

3.137.616

100,000