Pij malo, pij dobro
Naslovnica Investitori  

Investitori

 

DIONICE I VLASNIČKA STRUKTURA

Dionice

Temeljni kapital BADEL 1862 d.d. čini 3.137.616 redovnih dionica oznake BD62-R-A, svaka s nominalnom vrijednošću od 100 HRK.

Dionice BADEL 1862 d.d.  vode se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

ISIN dionice glasi: HRBD62RA0004

Zadnje stanje prvih deset računa s najvećom količinom dionica BADEL 1862 d.d.  možete pronaći na internet stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u pretraživač potrebno upisati oznaku BD62-R-A).

 

 

Vlasnička struktura


VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 30.04.2016. GODINE PREMA PODACIMA SKDD d.d.

Naziv sektora

Oznaka vrijednosnog papira

Količina vrijednosnih papira

% udjela u temeljnom kapitalu

DOMAĆE FIZIČKE OSOBE

BD62-R-A

546.487

17,416

FINANCIJSKE INSTITUCIJE

BD62-R-A

394.044

12,558

JAVNI SEKTOR

BD62-R-A

2.123.568

67,674

NEPROFITNE INSTITUCIJE

BD62-R-A

8

0,000

STRANE OSOBE

BD62-R-A

1.431

0,046

TRGOVAČKA DRUŠTVA

BD62-R-A

72.378

2,307

UKUPNO

 

3.137.916

100,000

BROJ DIONICA (BEZ VLASTITIH U TREZORU)

BD62-R-A

3.078.813

98,116

BROJ DIONICA U TREZORU DUŠTVA

BD62-R-A

59.103

1,884

UKUPNO

 

3.137.916

100,000